Regulamin

Ogólne zasady korzystania z usług Centrum Dobrej Rehabilitacji.

 • Pacjenci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Centrum Dobrej Rehabilitacji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody powstałe poprzez użytkowanie sprzętu lub urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Za osoby niepełnoletnie lub pozostające pod opieką, odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nie ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 • Centrum Dobrej Rehabilitacji udostępnia miejsce zamykane do przechowywania przedmiotów wartościowych i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie ich niezabezpieczonych w szatni.
 • Zasady rezerwowania zabiegów.
  • rezerwacji zabiegów można dokonywać osobiście lub telefonicznie w recepcji Centrum Dobrej Rehabilitacji
  • dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
 • Zasady odwoływania rezerwacji zabiegu/ów.
 • Prosimy o jak najwcześniejsze odwoływanie rezerwacji.
 • W przypadku odwołania opłaconego wcześniej zabiegu:
  • Pacjenci proszeni są o powiadomienie Recepcji najpóźniej 1 dobę przed terminem rezerwacji, wtedy opłacona wizyta zostanie przeniesiona na dogodny dla Pacjenta termin.
  • jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi później niż dobę przed planowanym wykonaniem zostanie pobrane 50% wartości zabiegu za niewykorzystanie i zablokowanie terminu przy następnej wizycie.
  • w przypadku, gdy Pacjent dwukrotnie dokona rezerwacji terminu zabiegu i nie stawi się o określonej godzinie wcześniej jej nie odwołując, zostanie pobrane 100%wartości zabiegu za niewykorzystanie i zablokowanie terminu przy następnej wizycie.
 • W przypadku odwołania nieopłaconego wcześniej zabiegu:
 • Pacjenci proszeni są o powiadomienie Recepcji najpóźniej 1 dobę przed terminem rezerwacji, nieopłacona wizyta zostanie przeniesiona na dogodny dla Pacjenta termin.
 • jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi później niż 1 doba przed planowanym zabiegiem zostanie pobrane 50% wartości zabiegu za niewykorzystanie i zablokowanie terminu przy następnej wizycie.
 • NFZ - 30 % rabatu
 • Emeryci i renciści - 10% rabatu
 • Przy wykupieniu pakietu 10 zabiegów - 10% rabatu
 • Promocji i rabatów nie można łączyć.

  * Nie dotyczy: pacjentów rehabilitowanych metodą Vojty, terapią manualną - osteopatią, w schorzeniach kręgosłupa leczonych metodą McKanziego.
 • Promocje i rabaty.*
 • Centrum Dobrej Rehabilitacji ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.
 • Pacjenci zainteresowani przedłużeniem rezerwacji na kolejny tydzień/miesiąc proszeni są o wcześniejszą informację.
 
©2019 Centrum Dobrej Rehabilitacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3/52/208767
Projekt i realizacja: Kilos.pl