Metoda Vojty

Metoda Vojty jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu lub zostały utracone na skutek urazów. Metoda ta, zwana również uruchomieniem odruchów, jest stosowana głównie profilaktycznie i leczniczo w dziecięcych neurologicznych zaburzeniach ruchowych oraz ortopedycznych wadach postawy. Metoda Vojty opiera się na zasadzie wywoływania odruchów: przez nacisk na określone punkty ciała (strefy wywołujące) wywołuje się takie odruchy, jakie występują w normalnym motorycznym rozwoju dopiero w późniejszym stadium (np. obrót). Mogą być w ten sposób korygowane patologiczne wzorce ruchowe i postawy.

Wskazaniami do stosowania metody Vojty:

 • zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej (między 3 a 6 miesiącem życia dziecka daje bardzo duże szanse całkowitego wyleczenia),
 • przepuklina oponowo - rdzeniowa,
 • przepuklina mózgowo - rdzeniowa,
 • porażenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych,
 • skolioza wrodzona (osteogenna) i skolioza młodzieńcza,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • neurogenne dysplazje stawów biodrowych,
 • choroba Pertesa,
 • zaniki rdzeniowe mięśni (dystrofie mięśniowe),
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia,
 • porażenie nerwu twarzowego okołoporodowe.
 
©2024 Centrum Dobrej Rehabilitacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/159/473794
Projekt i realizacja: Kilos.pl